24 februari ledenvergadering

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de ledenvergadering niet op 10 februari maar op maandag 24 februari om 20.00 uur in ons clubgebouw.