Update duivenmarkt 2021!

Zoals velen waarschijnlijk al wel verwacht hadden, kan onze duivenmarkt ook dit jaar geen plaatsvinden. Op dit moment is de situatie te onzeker en verwachten wij niet dat we op 21 maart al een evenement kunnen organiseren waar een grote groep mensen samenkomt.

Uiteraard zal onze online bonnenverkoop wel plaatsvinden. Vanaf 4 maart zal de verkoop starten op duiven.net en deze zal aflopen, zonder eindverkoop, op 18 maart. Een derde van de opbrengst van deze verkoop zal worden overgemaakt aan Stichting Ekiko, een stichting die opkomt voor kinderen die naar een pleeggezin moeten. Voor meer informatie over deze stichting kun je kijken op https://www.ekiko.nl

Op de achtergrond wordt al hard gewerkt aan een mooie lijst met bonnen, deze zullen in de loop van de komende weken kenbaar gemaakt worden via onze website en sociale media.

Wij hopen dat we volgend jaar weer een mooie markt kunnen organiseren. Mochten er vragen zijn over de verkoop of stichting Ekiko, dan kun je contact op nemen Stan ten Thije of Arnold Paalman.