Terug naar Geschiedenis

1969: de streektentoonstelling

Het was 1969. De Witpen had zo’n 25 leden, waarvan een groot aantal zeer actief was, en de club besloot zich als volwaardige vereniging op de kaart te zetten, door een streektentoonstelling met verkoop te organiseren. De opbrengst van de tentoonstelling was bestemd voor de actie Zorgenkind. Onder de duiven die verkocht werden, bevond zich wel een heel bijzondere, namelijk een koninklijke duif. Johan Blokhuis had een brief geschreven naar Z.K.H. Prins Bernhard met het verzoek om een duif en hij kreeg het volgende antwoord:

PALEIS SOESTDIJK, 24-9-’69

Postduivenvereniging “De Witpen”
t.a.v. de Heer J.F. Blokhuis
Nieuwstraat 6
HENGEVELDE

In antwoord op Uw schrijven van sept. j.l. gericht tot Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden, moge ik U berichten, dat U een duif zult krijgen voor de verkoop t.b.v. het door U beoogde doel.

Gaarne zal ik nog vernemen wanneer en waar deze duif kan worden heen gezonden.

De Thesaurier van Z.K.H. de Prins der Nederlanden, w.g.
(J.G.G. van Dijk van ’t Velde).

In en om de Höfte
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling kwam er een extra editie uit van het dorpsblad ‘In en om De Höfte’. Hierin stond onder andere het volgende stuk:

GROTE PRIJZEN VOOR WITPENLEDEN
Sinds het bestaan van “De Witpen” hebben twee Hengevelders een grote prijs gewonnen. In 1967 won secretaris Johan Blokhuis de Derbyvlucht naar Asschaffenburg. Zijn duif 290811 kwam na 320 km. (de verste vlucht voor jonge duiven) als eerste aan. Er deden aan deze vlucht 6000 jonge duiven mee. Voor de pas opgerichte vereniging was dat een groot succes. Dhr. Blokhuis won een radio, f200,–, een prachtige beker, 200 pond zaad en een fles genever. Verder nog wat kleine prijzen. Waarlijk de moeite waard.
Jammer was het dat Johan Blokhuis reeds tijdens de eerste vlucht van het volgende seizoen zijn succesvolle 290811 verloor.

Vorig jaar won Henk Roescher de Cabinewagenvlucht. Het gaat hier om de kosten van de cabinewagen waarmee de duiven altijd vervoerd worden, te dekken. Er waren voor de vlucht naar Camberg (225 km.) zo’n 4000 deelnemers. Henk Roescher wist zijn 352521 als eerste te klokken. U kunt deze duif op de komende tentoonstelling bewonderen in kooi nummer 229. (Zie ook de catalogus op de tentoonstelling) De heer Roescher won hiermee een beker en een zuil Hij had veel meer kunnen winnen, maar hij had de duif niet gepould.

Een ander record dat op naam van een der Witpenleden staat, is in bezit van Jan Rupert, onze welbekende duivenmelker. Hij haalde dit jaar 25 jonge duiven van een kampioen uit Delden en hij heeft er….. geen één meer. De laatste duif is onlangs gesignaleerd in de braadpan van zijn buurman.

Een echt record is echter in handen van Henk Leferink uit St. Isidorushoeve. Hij is elk jaar nog generaal-kampioen geweest van “De Witpen”.

Wat dat laatste record betreft, is ons niet helemaal duidelijk of dit werkelijk klopt. In het volgende stukje staat namelijk dat Hein Leferink ook al eens generaal kampioen was geweest (wie de waarheid weet, laat het me a.u.b. weten!). Dit stukje stond ook in de Höfte. Er stond een foto bij die ik helaas niet terug heb kunnen vinden, maar wie erop stonden valt uit de tekst wel op te maken.

Op de foto’s met als ondertitel “witpenkampioenen” ziet u de stoere knapen ferme jongens van onze bloeiende duivenvereniging. Het zijn de 2 kampioenen Johan Blokhuis en Hein Leferink en de man die niet als kampioen op onze fotogalerij thuishoort, maar die o.i. mede door zijn bruisende aktiviteiten in het belang van de Witpen op onze galerij niet mag ontbreken.

Mocht het eens een keer gebeuren dat z’n duiven al op het thuisfront waren teruggekeerd en hij zat nog “thee” te drinken bij Varenbrink, dit alles zinkt in het niet bij het vele goede wat hij voor de Witpen heeft gedaan en nog doet. We denken hier o.m. aan de nodige akties t.b.v. het Zorgenkind. Bravo Gerrit Lentelink.

Blokhuis was de man die van de groep Hengevelde in het afgelopen seizoen het beste vloog. Johan die medeoprichter van de Witpen is, is nu 5 jaar aktief in de duivenwereld. Vele uren geeft hij aan z’n favoriete sport. Ook is hij een grote steunpilaar voor de vereniging waar hij tevens secretaris van is. Op dit moment, zo vertelde hij ons, bezit hij zo’n 40 duiven. Johan heeft voetbal en vissen als verdere hobbies gekozen. Hij is in z’n nopjes nu z’n vereniging kan beschikken over een pracht van een inkorflokaal. Tenslotte vertelde hij ons dat de Witpen nu 25 leden telt en dat z’n vereniging nog altijd open staat voor nieuwe, aktieve leden.

Hein Leferink die het levenslicht in de “Hoeve” aanschouwde, was generaal kampioen in de seizoenen ’68 ’69. Hein nam de kampioensbeker over van zijn broer Henk, die in ’67 met de eer was gaan strijken. Hij beoefent de duivensport nu ruim 8 jaar, waarvan de laatste 4 jaar als lid van de Witpen. In een gigantisch bouwwerk dat de naam duivenhok draagt heeft Hein plaats gemaakt voor zo’n 50 duiven. Onze generaal kampioen, die de Witpen zo’n (z’n duim omhoog) vereniging vindt, heeft verder weinig tijd voor andere hobbies maar voor een goed pilsje weet hij zich nog wel vrij te maken, zo vertelt hij ons. Tenslotte neemt Hein die er in dit seizoen weer goed voorstaat afscheid van ons want zo zegde hij, de klokken moeten weer worden afgeslagen.

Het clublokaal >

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reken uit (ter bevesteging) *