Terug naar Geschiedenis

Het begin

Op 2 januari 1967 zag De Witpen het levenslicht. Johan Blokhuis, Gerrit Lentelink en Henk Roetgerink hadden besloten om een postduivenvereniging op te richten, maar konden geen twaalf leden, het door de bond bepaalde vereiste minimum aantal leden, bij elkaar krijgen. Voor nood werden toen vier bezoekers van café De Witte tot lid gebombardeerd, zodat de plannen van de heren toch doorgang konden vinden. P.V. de Witpen was een feit.

Op zondag 15 januari van dat jaar vond de eerste vergadering plaats, waarin Lentelink als voorzitter werd gekozen en Blokhuis als secretaris-penningmeester. H. Roetgerink, W. Doornkamp en F. Bloemen werden de overige bestuursleden. In deze eerste vergadering werden ook de taken buiten het bestuur goed verdeeld; zo ging J. Stortelder zich bezighouden met het innen van contributie (2 gulden per maand, 1 gulden voor jeugdleden) en het poulegeld en zou J. Lentelink zorg dragen voor het aan- en afslaan van de moederklok. Het eerste clublokaal bevond zich in de ‘schöppe’ van café De Witte, maar al gauw werd er een onderkomen gevonden in de tot schuur omgebouwde mestvaalt bij het café.

Al twee maanden na de oprichting had De Witpen de vier ‘kroegleden’ overigens niet meer nodig, want toen waren er al genoeg echte duivenmelkers lid geworden.

Bij de oprichting en organisatie heeft onze vereniging in het begin veel steun gehad van de inmiddels niet meer bestaande vereniging Steeds Sneller uit Goor. Met name de toenmalige secretaris Jan Wolters was een grote steun, en dat was nodig aangezien geen van de leden van De Witpen enige bestuurservaring had. Ook de familie De Witte van het café heeft de vereniging altijd geholpen, met het bieden van onderdak voor de club, maar ook op andere manieren.

In 1969 organiseerde De Witpen haar eerste grote tentoonstelling en zette zich zo als volwaardige vereniging op de kaart. In die tijd had de club ruim 25 leden, waarvan een groot aantal zeer actief was. Dit was de opzet voor wat we ook nu nog zijn: een hechte vereniging met actieve leden die zo ook anderen enthousiast maken voor de duivensport.

1969:  De streektentoonstelling >

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reken uit (ter bevesteging) *