Rudy en Stan ten Thije

Rudy was als kind al gek op duiven. Bij zijn oom Jan (Krog Jan) leerde hij zo veel van de duivensport, dat hij voor zichzelf begon. Toen hij bij Kuipers ging werken, timmerde hij zijn eigen hok in elkaar, en de duiven die hij van verschillende liefhebbers kreeg, hadden een prima onderdak.

Na een aantal jaren actief in de duivensport kreeg Rudy de leeftijd, dat zijn interesses elders kwamen te liggen, en verdwenen de duiven; maar de liefde voor de duivensport verdween nooit echt.

“Ooit ga ik nog weer eens beginnen”dacht Rudy. Door het overlijden van zijn neef Johan, is dat “ooit” nu werkelijkheid geworden. Het was de wens van Johan dat, als Rudy dat zou willen, hij alles van de duivensport kon overnemen: de aankleding van de hokken, de manden en de klok.

Dat de duivensport een familiesport is, komt ook hier weer duidelijk naar voren. Rudy wilde alleen weer beginnen als het hele gezin er achter zou staan. Stan is zelfs zo enthousiast geworden, dat hij samen met zijn vader voor de duiven zorgt. Ze staan bij de bond ook ingeschreven op zijn naam. Voor het verzorgen van de duiven hebben ze duidelijk de taken verdeeld: Stan zorgt door de week voor het voeren van de duiven en het schoonmaken van de hokken, terwijl Rudy dit in het weekend op zich neemt. Ook het trainen van de duiven komt voor een gedeelte op Stan neer. Als hij uit school komt, mogen de duiven naar buiten en kunnen ze aan hun conditie werken.

Naast de duivensport heeft Stan nog andere hobby’s: op maandag, woensdag en zaterdag is hij druk met het voetballen, en zaterdags werkt hij ook nog bij de bakker. Dit alles is precies te combineren met elkaar. Mocht het een keer niet helemaal uitkomen qua tijd, “dan heb ik altijd nog mijn vader, die voor de duiven zorgt”, aldus Stan.

In het eerste jaar hebben de duiven al goed gepresteerd. In de jeugdklasse heeft Stan al twee keer een overwinning in de kring behaald; op de vlucht vanuit Pommeroeul zelfs 5 prijzen van de eerste tien.

Hij is gelukkig niet het enige jeugdlid in de duivensport. Toch werd er door zijn kameraden vreemd gereageerd op de mededeling, dat hij met de duivensport wilde beginnen. Naarmate Stan hen er meer over vertelt en meer over laat zien, merkt hij, dat hun interesse toeneemt.

Door zijn vrienden erbij te betrekken, hopen wij, dat de duivensport ook bij de jeugd meer bekendheid zal krijgen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reken uit (ter bevesteging) *